Projekt polega na budowie nowoczesnego kompleksu sportowego o funkcjach: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i ekspozycyjnej, który przyczyni się do przywrócenia obszarowi zdegradowanemu funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Kompleks będzie miał powierzchnię użytkową 3 970,9 m2. W jego skład wejdzie budynek hali sportowo-widowiskowej na 1 504 miejsca siedzące i budynek pływalni z dużym basenem i zjeżdżalnią. Obiekt będzie miał ponadlokalne oddziaływanie. Aktywność sportowa jest istotna w życiu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Społeczeństwo Kwidzyna jest społeczeństwem młodym, wykazującym wielkie zainteresowanie uprawianiem sportu. Na terenie miasta czynnie uprawia sport i jest zrzeszonych w klubach ponad 1 000 dzieci i młodzieży. Czynnikiem wyraźnie wpływającym na wzrost popularności sportu na terenie powiatu jest wysoki poziom lokalnych zespołów piłki ręcznej i koszykowej. Zespół MMTS Kwidzyn gra w ekstralidze mężczyzn. Infrastruktura hal i pływalni na terenie powiatu kwidzyńskiego jest ograniczona. W mieście Kwidzynie znajduje się hala sportowo-widowiskowa z trybunami na 432-782 miejsca siedzące (w zależności od rodzaju gry) i 250 miejsc stojących, 2 sale sportowe, basen; poza Kwidzynem znajduje się kilka sal sportowych. Podstawowy problem to brak bazy sportowo-rekreacyjnej. Zapotrzebowanie na miejsca treningowe, miejsca do rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży jest dużo wyższe niż możliwości dostępnej infrastruktury. Wykorzystywanie istniejącej infrastruktury przez kluby oznacza dla pozostałych mieszkańców trudniejszy dostęp do obiektów. Przykładowo: jedyna pływalnia jest czynna od godz. 5:30 do 22:00, ale od godziny 8:00 do 19:00 jest niedostępna dla indywidualnych mieszkańców, gdyż w tych godzinach odbywają się treningi klubów i szkół. Pływalnia ma nie normatywną długość, przez co nie spełnia wymagań technicznych do treningów i organizacji zawodów pływackich. Podobnie wygląda sytuacja związana z dostępnością hal sportowych. Znajdujące się w Kwidzynie 3 obiekty halowe spełniają funkcje zaplecza treningowego dla działających zespołów sportowych i funkcje rekreacyjną dla mieszkańców. Ich liczba jest niewystarczająca. Sukcesy drużyny ekstraklasowej spowodowały, że liczba kibiców uczestniczących w meczach systematycznie wzrasta. W każdym sezonie sportowym jedyna hala sportowo-widowiskowa jest w całości wypełniona. Zauważalny jest tez brak typowej sali widowiskowej dostosowanej do organizacji imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Funkcje taką aktualnie pełni sala Teatru Miejskiego, jednak jej ograniczona wielkość nie pozwala na rozwój działalności kulturalnej i organizacji koncertów oraz innych wydarzeń rozrywkowych na większą skalę. Istniejąca infrastruktura jest także niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są pozbawione możliwości rehabilitacji zarówno z uwagi na bariery architektoniczne, jak i duże "obłożenie" obiektów. Z tych samych względów osoby niepełnosprawne nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach sportowych organizowanych w Kwidzynie. Budowa kompleksu sportowego, w którego skład wejdzie hala widowiskowo-sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym i widownia na 1 504 miejsca siedzące oraz pływalnia z zespołem basenów i atrakcji wodnych pozwoli na zwiększenie dostępności oferty rekreacyjno-sportowej dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna i powiatu, zapewni rozwój sportu klubowego i profesjonalnego, umożliwi organizację imprez kulturalno-rozrywkowych oraz umożliwi dostęp do infrastruktury sportowo-widowiskowej osobom niepełnosprawnym.