Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu pn."Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie" m. in. wyłonieniem wykonawcy, inżyniera kontraktu oraz wykonaniem i dostawą materiałów promocyjnych projektu znajdują się na stronie www.bip.kwidzyn.pl/index.php?idg=7&id=476&x=900 w zakładce: Zamówienia Publiczne Gminy Miejskiej Kwidzyn ♦ Archiwum 2009, oraz Zamówienia Publiczne Gminy Miejskiej Kwidzyn ♦ Aktualne